भीरकोट नगरपालिका : के तपाईले बेरोजगार फारम भर्नुभयो ?

स्याङ्जा । भीरकोट नगरपालिकाले नगरभित्रका बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारको फारम भर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि फारम भर्न आग्रह गरिएको हो ।

नगरपालिकाले इच्छुक युवाहरुका लागि सम्बन्धित वडामा गई फारम भर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Facebook Comment