वालिङ क्याम्पसद्वारा विभिन्न विधामा छात्रवृत्तिका लागि आव्हान